Shop Mobile More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student TBL2KFemale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 60 Deviations 432 Comments 1,363 Pageviews
×

Newest Deviations

170720 /// EUNJI by kojiyuu2k 170720 /// EUNJI :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 8 0 170717 /// KANG DANIEL by kojiyuu2k 170717 /// KANG DANIEL :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 11 0 170717 /// BAE JIN YOUNG by kojiyuu2k 170717 /// BAE JIN YOUNG :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 5 2 170716 /// WANNA ONE by kojiyuu2k 170716 /// WANNA ONE :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 7 0 170712 /// TAEYEON by kojiyuu2k 170712 /// TAEYEON :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 6 0 170708 /// EUNHA (2) by kojiyuu2k 170708 /// EUNHA (2) :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 5 0 170623 /// JUNG YEON by kojiyuu2k 170623 /// JUNG YEON :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 9 0 170621 /// MOMO by kojiyuu2k 170621 /// MOMO :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 4 0 170613 /// JIHYO by kojiyuu2k 170613 /// JIHYO :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 6 0 170506 /// CHANYEOL by kojiyuu2k 170506 /// CHANYEOL :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 13 2 170530///DAEHWI by kojiyuu2k 170530///DAEHWI :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 7 2 170528/// HELLO SUMMER by kojiyuu2k 170528/// HELLO SUMMER :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 2 0 [SHARE PSD] HAPPY 50+ WATCHER by kojiyuu2k [SHARE PSD] HAPPY 50+ WATCHER :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 26 41 [MOVIE] 170428 /// EC18 by kojiyuu2k [MOVIE] 170428 /// EC18 :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 0 0 17041 /// TAEYEON by kojiyuu2k 17041 /// TAEYEON :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 6 0 170408 /// NAEUN 2 by kojiyuu2k 170408 /// NAEUN 2 :iconkojiyuu2k:kojiyuu2k 6 2

Favourites

berliner philharmonie stairs by stachelpferdchen berliner philharmonie stairs :iconstachelpferdchen:stachelpferdchen 16 0 Gradients 009 by Foxxie-Chan Gradients 009 :iconfoxxie-chan:Foxxie-Chan 28 4 Gradients 005 by Foxxie-Chan Gradients 005 :iconfoxxie-chan:Foxxie-Chan 413 41 Coffe Ps Gradients by ElvenSword Coffe Ps Gradients :iconelvensword:ElvenSword 440 57 purple texture by raregirl86 purple texture :iconraregirl86:raregirl86 204 27 Light texture 05 by xnienke Light texture 05 :iconxnienke:xnienke 482 70 Light texture 11 by xnienke Light texture 11 :iconxnienke:xnienke 1,067 84 Light texture 10 by xnienke Light texture 10 :iconxnienke:xnienke 836 57 texture by raregirl86 texture :iconraregirl86:raregirl86 1,111 246 Texture 12 by Texturized Texture 12 :icontexturized:Texturized 17 2 Texture 17 by Texturized Texture 17 :icontexturized:Texturized 887 97 texture so so cute by raregirl86 texture so so cute :iconraregirl86:raregirl86 259 39 techy bokeh texture by raregirl86 techy bokeh texture :iconraregirl86:raregirl86 15 1 Zebra by da-phil Zebra :iconda-phil:da-phil 329 33 the steel mountains at dusk by stachelpferdchen the steel mountains at dusk :iconstachelpferdchen:stachelpferdchen 116 3 inside the crystal palace by stachelpferdchen inside the crystal palace :iconstachelpferdchen:stachelpferdchen 271 25

Activity


170720 /// EUNJI
CRE : raregirl86stachelpferdchen , RisahhhJennyBabyKawaii , PEXELS ...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : Touchingstori…
                                                  www.facebook.com/OMGBoydesteam…
Loading...
170717 /// KANG DANIEL
CRE : xnienke ,LeMexhyukhee05 ,StarstruckDoodles ...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170717 /// BAE JIN YOUNG
CRE : justblackssi , xnienke ,StarstruckDoodleshyukhee05 , bxek-tears ...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170716 /// WANNA ONE
cre : xnienke , nganstephanie , StarstruckDoodles ...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170712 /// TAEYEON
CRE : dariayourlocalidiot ,Risahhh,JennyBabyKawaiiXioelgji1911...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170708 /// EUNHA (2)
                                  :iconrealsumie:  :iconkeary23:  :iconthispicture:  :icontehmiminator:  :iconflinni097: .....
                                                                    Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170623 /// JUNG YEON
Cre : Jinhyun99,  Flinni097 ,TomazKlemensak , kathy030 ,Misstock , pexels ...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170621 /// MOMO
 CRE: ChanHyukRu , Flinni097hyukhee05 , Misstock ,bealright23...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170613 /// JIHYO
Cre: xhangelf , BT2k3 , RinYHEnt , tntn2611Flinni097,Yangyanggg , pexels ...
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…

Loading...
170506 /// CHANYEOL
Cre : Pexels ,  BEAPANDA , xhangelf , BT2k3Flinni097 ...

Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
  SUPPORT MY PAGE Love Heart : www.facebook.com/Touchingstori…
Loading...
170530///DAEHWI
cre : pexels ,gg,Flinni097 ,justblackssi,BT2k3...
---------------------------------------------------------
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!
---------
-------------------------------------------
Loading...
[SHARE PSD] HAPPY 50+ WATCHER

WATCH Added to my devWatch! + FAVStar!  + CMTHeart  =  DOWNLOAD OMG MOAR POEMS! 

                                                                    CREDIT ME IF YOU USE
Made by :iconkojiyuu2k:
còn 1 art nữa mà đâu mất tiêu rồi Waaaah! Waaaah!  .Mình sẽ tìm lại rồi gửi các bạn sau nhaHeart 
Loading...
[MOVIE] 170428 /// EC18
CRE: neighbourhood-ps , hyerinie , Jinhyun99,GG ...
---------------------------------------------------------
Không biết có ai xem phim này chưa zọ Love Love Tui xem mà ghiền lun, support chị này ghê gớmHeart Heart 
p/s :Ai chưa xem thì nhanh book vé đi xem nha .Đảm bảo ô mê lyyy Clap 
Made by :iconkojiyuu2k:
WATCH + FAV IF YOU LIKE THIS ART+fav +fav +fav 
Please take out with full credit!

Loading...

Journal

No journal entries yet.

deviantID

kojiyuu2k's Profile Picture
kojiyuu2k
TBL2K
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam

Comments


Add a Comment:
 
:iconquetrampd:
quetrampd Featured By Owner Jul 16, 2017  Student Artist
- Chào bạn ! Mình có page jihoon muốn mời bạn, bạn thấy sao ?
Reply
:iconkojiyuu2k:
kojiyuu2k Featured By Owner Jul 16, 2017  Student Interface Designer
Hiện tại mình kh có ý định nhận thêm page nữa nhé :(( Sorry cậu <3
Reply
:iconquetrampd:
quetrampd Featured By Owner 6 days ago  Student Artist
- Không sao ! Nếu cậu đổi ý thì nói cho mình nhé
Reply
:iconleepett:
Leepett Featured By Owner Dec 29, 2016  Student Interface Designer
Thanks for +w ♥
Have a nice dayyy
Reply
:iconkojiyuu2k:
kojiyuu2k Featured By Owner Dec 30, 2016  Student Interface Designer
Heart Clap
Reply
Add a Comment: